ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το deliveryfood.gr είναι βοηθός επικοινωνιών μεταξύ των εμπορικών μελών και των χρηστών. Το deliveryfood.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμόδιο για την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εμπορικά μέλη του. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις εμπορικές υπηρεσίες που παρέχονται από το deliveryfood.gr πρέπει να κατευθυνθούν στους αρμόδιους επιχειρηματίες.
ΓΕ.ΜΗ : 154258127000
ΑΦΜ : 103253130
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του deliveryfood.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο προκύπτει ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες διαμορφωμένους σύμφωνα και σε απόλυτη συμβατότητα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, και αποδέχεται τους όρους αυτούς. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης την εμπορική πολιτική του και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου του. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης καθώς και στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η σύνδεση με το deliveryfood.gr και η χρήση των υπηρεσιών του.

Το deliveryfood.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο διαδικτυακό τόπο του και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση, δημοσίευση, διαβίβαση, επίδειξη, συμμετοχή στην μεταφορά ή πώληση ή δημιουργία των παράγωγών εργασιών ή εκμετάλλευση από καμία άποψη οποιουδήποτε μέρους από το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, γενικά ή εν μέρει, βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, καμιά αντιγραφή, ανακατανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταμορφωμένου υλικού δεν επιτρέπονται χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια από το deliveryfood.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής ή ανακατανομής ή αναδημοσίευσης υλικού, καμία αλλαγή ή διαγραφή της απόδοσης συντακτών, τροποποίησης εμπορικών σημάτων ή αλλαγή πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνει. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας με την αντιγραφή αρχείων στον προσωπικό υπολογιστή του ή οπουδήποτε αλλού.

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με την ανωτέρω δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Το deliveryfood.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για την χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Ο συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αλλαγής του καταλόγου των διαφημιζόμενων προϊόντων του κοινοποιώντας τον τροποποιημένο κατάλογο του deliveryfood.gr, το οποίο θα αναρτήσει τον τροποποιημένο κατάλογο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το deliveryfood.gr, οι υπάλληλοί του ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, άλλα όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημιάς περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων αυτής ή οποιαδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Εάν παραταύτα το deliveryfood.gr ενημερωθεί για τυχόν λάθη στην λειτουργία, θα ειδοποιήσει τον συμβαλλόμενο, διατηρώντας το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία. Επιπλέον το deliveryfood.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του περιεχομένου των καταλόγων των εστιατορίων, ούτε και για τον χώρο και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων. Οποιαδήποτε ευθύνη που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας δεν βαρύνει το deliveryfood.gr, παρά μόνο τον εκάστοτε έμπορο ή επιχειρηματία.

6. BANNERS & LINKS
Το deliveryfood.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites στα οποία παραπέμπει μέσω links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψή τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοχώρους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το deliveryfood.gr δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η ιστοσελίδα deliveryfood.gr περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και λοιπές ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών και χαρτών, το οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.

8. ΛΟΙΠΑ
Οι ανωτέρω όροι χρήσης αποτελούν ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, υπάγονται δε στους νόμους του κράτους.

Αρχική | Όροι χρήσης | Έχετε κατάστημα;
© 2007 - 2023 DeliveryFood.gr / all Rights reserved